- Dịch vụ iCall bao gồm các gói cước với các tính năng cụ thể như sau:

+ Gói cước iChat ngày: Kết nối 30 phút thoại miễn phí tới thuê bao MobiFone khác mỗi ngày, sau thời lượng miễn phí chỉ 40đ/phút.

+ Gói cước iChat tuần: Kết nối 100 phút thoại miễn phí tới thuê bao MobiFone khác mỗi tuần, sau thời lượng miễn phí chỉ 40đ/phút.

+ Gói cước iFriend ngày: Kết nối 50 phút thoại miễn phí tới thuê bao MobiFone khác mỗi ngày, sau thời lượng miễn phí chỉ 40đ/phút.

+ Gói cước iFriend tuần: Kết nối 150 phút thoại miễn phí tới thuê bao MobiFone khác mỗi tuần, sau thời lượng miễn phí chỉ 40đ/phút.

- Đầu số dịch vụ: 1522

- Wapsite dịch vụ: http://icall.vn

Gói IFriend

- Miễn phí 50 phút thoại tới thuê bao Mobifone mổi ngày, từ phút thứ 51 trở đi cước còn 40đ/1 phút.

- DK IK gửi 1522: 3.000đ/1 ngày

- DK IK7 gửi 1522: 15.000đ/7 ngày

Gói iChat

- Miễn phí 30 phút thoại tới thuê bao Mobifone mổi ngày, từ phút thứ 31 trở đi cước còn 40đ/1 phút.

- DK IC gửi 1522: 2.000đ/1 ngày

- DK IC7 gửi 1522: 10.000đ/7 ngày