Những người bị bệnh này không nên ăn gừng

2798 - 24/06/2021